vivanordZasady działalności

1. Wstęp
Sklep internetowy Vivanord.pl prowadzony jest przez firmę Herbamedis LTD, Ireland nazywaną dalej Sprzedawcą. Użytkownik to osoba, która posługuje się naszym systemem, czyli kupujący w sklepie internetowym, nazywany dalej Nabywcą. Zasady działalności opisują funkcjonowanie sklepu internetowego Vivanord.pl, prawa Nabywców oraz stosunek biznesowy między Nabywcą i Sprzedawcą.

2. Zamówienie
Nabywca po złożeniu zamówienia dostaje w ciągu 24 godzin potwierdzenie o jego przyjęciu mailem. Informację o ewentualnej rezygnacji z zamówienia można przekazać w ciągu 2 godzin od złożenia zamówienia na adres elektroniczny info@vivanord.pl Jeśli Nabywca w umownym terminie nie zrezygnuje z zamówienia, umowa kupna między Nabywcą i Sprzedawcą uważana jest za zawartą. Umowa (zamówienie) przechowywana jest w formie elektronicznej na serwerze Sprzedawcy i nabywca może mieć do niej dostęp, składając odpowiedni wniosek na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy info@vivanord.pl

3. Termin i sposób doręczenia przesyłki
Przesyłki doręcza firma kurierska DPD. Paczki są nadawane w każdy poniedziałek i czwartek a czas przesyłki wynosi od 2-5 dni roboczych. Zwykle jednak jest ona doręczana Nabywcy na drugi dzień po jej nadaniu. Jeśli Nabywca nie zamierza odebrać przesyłki w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, powinien o tym poinformować Sprzedawcę mailowo na adres pocztowy: info@vivanord.pl Opłata za przesyłkę wynosi 24 zł. Kwotę zakupu uiszcza się kurierowi za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub kartą kredytową poprzez system PayPal. Paczkę można także odebrać osobiście w punkcie Pickup DPD. Lista dostępnych punktów DPD Pickup, dostępna na stronie firmy kurierskiej: https://www.dpd.com.pl/Znajdz-Punkt-Pickup

4. Koszty przesyłki?
Gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 150 zł koszt wysyłki nie obciąża Nabywcy. Przy zamówieniu na kwotę niższą od 150 zł koszty wysyłki pokrywa Nabywca.

5. Forma płatności
Sprzedawca zwykle wysyła przesyłkę za pobraniem. Płatność uiszcza się przy odbiorze przesyłki kurierowi. Wpłaty można dokonać także na rachunek bankowy Sprzedawcy poprzez system PayPal.

6. Anulowanie zamówienia
Informację o ewentualnej rezygnacji z zamówienia nabywca powinien w ciągu 2 godzin od jego złożenia przekazać Sprzedawcy na jego adres elektroniczny  Jeśli w umówionym terminie Nabywca nie anuluje swojego zamówienia, umowa kupna między Nabywcą i Sprzedawcą nabiera mocy prawnej. Umowa (zamówienie) przechowywana jest w formie elektronicznej na serwerze sprzedawcy i Nabywca może mieć do niej dostęp po złożeniu odpowiedniego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy: info@vivanord.pl

7. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrot towaru zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów
Na towar w sklepie internetowym obowiązuje gwarancja zgodnie z Ustawą o ochronie konsumentów. Zapisy tej ustawy określają, że Nabywca ma prawo w terminie 14 dni od odbioru towaru poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Powodów nie musi przy tym podawać. Nabywca jest zarazem zobowiązany do zwrotu całej ilości nieuszkodzonego towaru na adres Sprzedawcy najpóźniej w terminie 30 dni od zawiadomienia Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od jego odbioru bez wcześniejszego poinformowania o odstąpieniu od umowy uważany jest za informację o odstąpieniu od umowy. Kwotę zakupu i ewentualne pozostałe koszty Sprzedawca zwraca nabywcy najpóźniej w terminie 30 dni od wpłynięcia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

8. Gwarancja zwrotu pieniędzy przez sprzedawcę
Sprzedawca gwarantuje zwrot pieniędzy, jeśli nabywca nie jest zadowolony z zakupionego towaru. Gwarancję egzekwuje się w sposób prosty, dyskretnie i bez zbędnych pytań. Nabywca powinien jedynie w terminie 30 dni od nabycia towaru poinformować Sprzedawcę, że chce go zareklamować, przesyłając wiadomość na adres elektroniczny: info@vivanord.pl Nabywca powinien też na swój koszt odesłać Sprzedawcy zakupiony towar, czyli opakowanie kapsułek, w którym brakuje najwyżej dwóch kapsułek. Po spełnieniu tych warunków Sprzedawca zwraca w całości kwotę zakupu.

9. Ceny
Ceny produktów na stronie podane są złotówkach i obejmują podatek od wartości dodanej. Oferta obowiązuje do wyczerpania się zapasów.

10. Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje zamieszczone na stronie internetowej vivanord.pl, są ogólną prezentacją produktu i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. W razie wątpliwości należy zwrócić się po poradę do lekarza lub odpowiedniej placówki medycznej. Sprzedawca nie odpowiada za treść opinii będących indywidualną oceną użytkowników i nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje zawarte w tych opiniach. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Zasad działalności w dowolny sposób i w dowolnym czasie, bez względu na przyczynę i bez wcześniejszego uprzedzenia.

11. Ochrona danych osobowych
Sprzedawca zobowiązuje się do trwałej ochrony wszystkich danych osobowych użytkownika zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówień (wysyłanie materiałów promocyjnych, ofert, faktur) i do komunikacji z nabywcą. Dane użytkownika w żadnym przypadku nie zostaną przekazane osobom niepowołanym.

13. Skargi i spory
Sprzedawca szanując obowiązujące ustawodawstwo o ochronie konsumentów, zobowiązany jest do stworzenia skutecznego systemu odpowiedzi na ich skargi. Nabywca może w przypadku problemów zwrócić się do sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres firmy. Sprzedawca w terminie 5 dni roboczych zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie skargi i poinformować nabywcę o trybie załatwienia sprawy. Sprzedawca stara się ewentualne spory rozstrzygać według najlepszej woli i za porozumieniem stron.

14. Prawa autorskie
Wszelkie treści i informacje zawarte na tej stronie, w tym teksty, grafiki i obrazy są własnością firmy Herbamedis LTD.

Administrator sklepu:

Herbamedis Ltd
The Black Church, St. Mary's Place,
Dublin D07 P4ax
Ireland
Company nr.: 603523

IBAN: IE46 CPAY 9911 9996 4000 16
SWIFT: CPAYIE2D

E-mail: info@vivanord.pl